Aan de woonbootbewoners van Koppelingpad / Verstuiverstraat,

 

Wat treurig dat jullie de bodemprocedure hebben verloren. Wij wensen jullie sterkte met ontruiming/herbouw van tuinen en schuren.

Zorgen maken wij ons over de uitspraak van de rechter dat hij er vanuit gaat dat de bootbewoners aan de Bongerd een huurcontract met het stadsdeel zullen afsluiten voor het resterende deel van de tuin.

 

Bestuurlijk is dit vooralsnog onmogelijk omdat:

Het stadsdeel middels een bestuursbesluit (d.d. 19 maart 2014) heeft afgezien van verdere pogingen zoals gedaan in eerdere jaren. Om huurcontracten af te sluiten voor het gebruik van oevergrond als tuin. Er bestaat dus helemaal geen bekrachtigd beleid op grond waarvan van de bootbewoners ondertekening van een huurcontract kan worden afgedwongen.

 

Daarmee heeft het stadsdeel geen recht om huurcontracten voor te leggen.

Letterlijk gaat het vooralsnog om een stilzwijgende bruikleenovereenkomst om niet.

Dat wil zeggen, de grond is van de gemeente, de bootbewoners mogen die kosteloos gebruiken.

 

Oproep:

Voor het geval namens het stadsdeel toch een huurcontract wordt verlangd voor de tuinen:

·         ga nog niet weigeren,

·         begeef je niet in juridische kwesties, die verlies je,

·         laat het meteen weten aan het WBK zodra je een huurcontract krijgt voorgeschoteld.

Dan gaan wij zowel in jullie belang, als dat van de overige bootbewoners, met het stadsdeel (c.q.centrale stad) in de slag over deze bestuurlijke fout.

Mieke Sterk en Gerda van Zelst zullen namens het WBK Noord deze taak op zich nemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

WBK Amsterdam Noord

Grasweg 16a

1031HW Amsterdam

Email: tkolbjornsen@gmail.com

 

Geert Lewis,

Voorzitter

Tel: 020-4905165

 

Mieke Sterk,

Bestuurslid

Tel: 06-29544548

 

Tine Kolbjørnsen,

Secretariaat